Profil spoločnosti SERVISTOS s.r.o.

Spoločnosť SERVISTOS s.r.o. bola založená v roku 2014 ako priamy pokračovateľ jej predchodcu fyzickej osoby Ing. Martin Chlup - SERVISTOS, ktorá vykonávala svoju podnikateľskú činnosť od roku 2004.

Výrobný program spoločnosti SERVISTOS s.r.o. predstavuje zákazkovú strojársku výrobu pre rôzne odvetvia nášho priemyslu.

Taktiež od začiatku našej podnikateľskej činnosti sa nepretržite venujeme aj výrobe a predaju náhradných dielov pre mechanickú časť klasických univerzálnych sústruhov typu SV18RA-RD, SN40-50, SN63-71, SUI32, SUI40-50 z produkcie bývalého výrobného závodu TOS Trenčín.

Hlavným a nemenným cieľom spoločnosti SERVISTOS s.r.o. je byť spoľahlivým partnerom na základe zodpovednej práce a seriózneho jednania so zákazníkom.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu s Vami,

Ing. Martin Chlup
konateľ

line

SERVISTOS s.r.o.

Žabinská 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
sekretariát tel.: 00421 904 198 798
e-mail: martin.chlup@servistos.sk

IČO: 47660368
DIČ: 2024040931
IČ DPH: SK2024040931

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, vložka č. 30165/R, oddiel: Sro.